واحد نمونه صنعتی سال 1402

واحد نمونه صنعتی سال 1402

واحد نمونه صنعتی سال 1402

265

انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی برگی زرین دیگر بر افتخارات شرکت آریا نور پدیده روشنایی در سال 1402

آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در محل نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس

در این مراسم که با حضور استاندار، معاونان استاندار، مدیر کل صمت و مسئولین دستگاه های اقتصادی و روسای تشکل های بخش خصوصی برگزار شد، از ۷۰ واحد نمونه صنعت و معدن در استان خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.

نظر بدهید