واحد نمونه صنعتی سال 1401

واحد نمونه صنعتی سال 1401

منتخب واحد های نمونه صنعتی سال 1401

966

معرفی واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی سال پیشکسوت نمونه، طرح نمونه، واحد های برتر تحقیق و توسعه، فنی و مهندسی از بین 6000 واحد در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن.

(شرکت آریا نور پدیده روشنایی مفتخر است که جزو 6 واحد برق و الکترونیک منتخب واحد نمونه و برتر صنعتی در سال 1401 می باشد.)

نظر بدهید